Det er ikkje lenger mogleg å sende faktura, kreditnota eller purring på papir eller epost til Otra Kraft eller Otteraaens Brugseierforening. Alt av faktura, kreditnota og purringer som vert sendt på papir i ordinær post eller på epost, vil verte returnert til avsendar.

Otra Kraft nytter EHF fakura. Denne må merkast med orgnummer 955007514 og i referansefeltet tilsettnummer. Dette vert opplyst ved tinging eller førespurnad.