Eigarforhold i Otra Kraft DA

  • Agder Energi Vannkraft AS   68,6%
  • Skagerak Kraft AS                 31,4%


Selskapsmøte er øvste mynde i selskapet. Dette har to deltakarar frå kvart av deltakarane.

Agder Energi Vannkraft AS:

  • Jan Tore Tønnesen (leiar)
  • Trygve Døble

Skagerak Kraft AS:

  • Geir Kulås
  • Andreas Billington