Eigarforhold i Otra Kraft DA

  • Å Energi Vannkraft AS   68,6%
  • Skagerak Kraft AS                 31,4%


Selskapsmøte er øvste mynde i selskapet. Dette har to deltakarar frå kvart av deltakarane.

Å Energi Vannkraft AS:

  • Jan Erik Eldor (leiar)
  • Trygve Døble

Skagerak Kraft AS:

  • Geir Kulås
  • Andreas Billington