Bilete av Grunde Johnsen
Grunde Johnsen
Dagleg leiar


Send e-post
T: 37936706
M: 90187603

Bilete av Åsulv Haugetveit

Åsulv Haugetveit
Produksjonsverksemd – maskin

Send e-post
T: 37936707
M: 95415812



Jørgine Sofie Mosdøl
Eigedoms- og vassdragsverksemd

Send e-post

M: 95172235

Bilete av Torstein Bjørgum

Torstein Bjørgum
Produksjonsverksemd – elektro

Send e-post
T: 38606728
M: 99579141