Vassføring i Valle

Vassføring Valle: Vassføring 5 m3/s om sommaren og 2 m3/s om vinteren.

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no