Vassføring i Hoslemo

Vassføring Hoslemo: Frå snøsmeltinga startar til 15. oktober: 4 m3/s og 2 m3/s resten av året