Storflaum Valle 1933

Publisert:
Fra Valle 1933
Fra Valle 1933

Før store magasin og flaumdemping..