Anleggsgjen som arbeidet på første Dam Byglandsfjord 1903.