Brokke Sør 2013

Publisert:

Byggetid 2012-2013. Overføring av Lisle Myklevatn og Fjellskarå til Brokke kraftverk.

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no