Brokke Kraftverk

Publisert:
Betjent kontrollrom 24/7
Brokke kontrollrom 1964

Brokke kraftverk. 3 aggregat sett i drift september 1964