4. aggregat i Brokke

Publisert:

Byggetid 1974-1978. Inntaket vert flutt frå Bykil til nytt magasin Botsvatn.

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no