Otteraaens Brugseierforening er eigar av Skarje Pumpestasjon. Skarje pumpestasjon er ein del av fjerde byggetrinn. Vatn vert pumpa frå Skarjesvatn opp til Reinevatn/Urevatn. Anlegget vart sett i drift i 1985. Stasjonen er ein av to pumpeverk i Otra Vassdraget.

Tekniske data
Driftsetjing1985
TurbintypePumpe
InntakSkarjesvatn
Årsforbruk17 GWh
Tunellengde6 km
Aggregat3
Effekt3 x 2,8 MW
Slukeevne3 x 2,2 m3/s
Syneffekt Motor8 x 3 MVA
Spenning Motor8 x 6,6 kV
Syneffekt Transformator15/4/11 MVA
Spenning Transformator62,5/23/6,6 kV