Otteraaens Brugseierforening er eigar av Breive Pumpestasjon. Breive pumpestasjon er ein del av tredje byggetrinn. Vatn vert pumpa frå Hartevatn og opp til overføringstunell til Førsvatn og derfrå til Vatnedalsvatn. Anlegget vart sett i drift i 1981. Stasjonen er ein av to pumpeverk i Otra Vassdraget.

Tekniske data
Driftsetjing1981
TurbintypePumpe
InntakHartevatn
Årsforbruk44 GWh
Tunellengde3 km
Aggregat8
Effekt2,5 MW
Slukeevne8 x 2,5 m3/s
Syneffekt Motor8 x 3 MVA
Spenning Motor8 x 4,0 kV
Syneffekt Transformator2 x (20/5/15) MVA
Spenning Transformator2 x (62,5/23/4 kV)