Den fyrste reguleringa av Hovatn var ferdig i 1916. Den fyrste tida var funksjonen til Hovatn eit reint reguleringsmagasin. Dammen vart forsterka i 1972 i samband med bygging og driftsetjing av Hovatn Kraftverk. Då vart det også mogleg å senke magasinet slik at ein fekk ei total reguleringshøgde på 17 m.

Dammen vart forsterka i 2011.