Skarg kraftverk er det nyaste verket til Otra Kraft DA. Anlegget vart sett i drift i 2014. Det nyttar eit fall frå Otra til Botsvatn med ei trykkhøgde på 80 m. Verket er eit det einaste elveverket til Otra Kraft. Det får vatn frå restfelt som ikkje er overført til Vatnedalsvatn; enten naturleg via tunellar eller ved pumping i Hartevatn.

Film over anlegget:  

 

Film over inntaksmagasin

 

Tekniske data
Driftsetjing2014
TurbintypeFrancis
InntakOtra ved Sarv
Årsproduksjon70 GWh
Tunellengde4 km
Aggregat2
Effekt2 x 12 MW
Turtal2 x 428 o/min
Slukeevne2 x 18 m3/s
Syneffekt generator2 x 13,5 MVA
Spenning generator2 x 6,9 kV
Syneffekt transformator30/25/30 MVA
Spenning transformator66/22/6,9 kV